Att lägga ett schema som funkar för alla behöver inte vara omöjligt.

Ett bra schema är rättvist, schysst och hållbart. Vi har utvecklat en algoritm som gör det enkelt att lägga ett sådant schema.

Konvoj gör det möjligt.

Konvoj är en startup som utvecklar en schemaoptimeringsplattform, skräddarsydd för att möta bemanningsutmaningarna i vården, med hjälp av innovativ och avancerad matematisk optimering (ett fält inom AI).

Tack vare vår unika och innovativa optimeringsalgoritm kan vår plattform automatiskt generera scheman som är hållbara, rättvisa, individanpassade och möter verksamhetens behov.

SCHEMARAPPORTEN

SCHEMARAPPORTEN

Vad tycker dina kollegor?

Under 2022 genomförde Konvoj en unik enkätundersökning om scheman och schemaläggning riktad till alla som jobbar i vård- och omsorgssektorn. Totalt deltog 1530 personer från 246 kommuner i enkäten.

Var med och pilottesta!

Skulle Konvoj vara något för din verksamhet? Vi förbereder för pilottester och söker fler verksamheter som vill vara med. Våra utbildningar är ett annat sätt att pröva på och samtidigt öka kompetensen kring schemaläggning.

Vill du vara med på resan?

Vi utökar nu vårt team och rekryterar utvecklare, UX/UI-designers och andra roller. Framförallt letar vi efter dig som delar visionen om en schysstare och smartare schemaläggning för vården.

En del av

Med stöd från