Om Konvoj

Idén till Konvoj uppstod efter att Tilda, Konvojs grundare, insåg att vården skapar sina personalscheman för hand. Vårdens komplexa schemaläggnings­­­­pussel går att lösa på ett bättre sätt än idag med modern teknik!

Vilka problem löser vår plattform?

Vård- och omsorgssektorn står inför stora utmaningar: underbemanning, krympande budgetar och en pågående förändringsresa där många går från deltids- till heltidstjänster. Dessutom går vi stora demografiska förändringar till mötes där allt fler äldre ska tas om hand av allt färre i arbetsför ålder.

Med tanke på att scheman idag läggs för hand så är det inte konstigt att schemaläggningen är extremt tidskrävande, att arbetstidslagen inte efterlevs och ofta leder till onödiga konflikter. Dessa är de tre enskilt största problemen med dagens manuella schemaläggning. Ta gärna del av vår enkätundersökning för en fördjupad problembild.

Tidskrävande pussel

Att lägga scheman för hand är tidskrävande och komplext.

Otillräcklig återhämtning

Scheman som inte tar hänsyn till privatlivet ger ofta för lite tid för återhämtning.

Onödiga konflikter

En jobbig schemaprocess gör det svårt för kollegor att komma överens.

Hur funkar vår plattform?

Att lägga ett effektivt, schysst och individanpassat personalschema är sällan enkelt. Det är många parametrar som ska balanseras: alltifrån arbetstidslagens och kollektivavtalens bestämmelser, till verksamhetens behov, till medarbetarnas önskemål. Det blir som sudoku på steroider!

Det är just därför matematisk optimering är ett så effektivt verktyg för komplex schemaläggning. Schemaoptimering gör det möjligt att lägga skräddarsydda scheman på individnivå, att balansera svårfångade parametrar såsom rättvisa och hållbarhet, att snabbt simulera olika schemascenarios, och mycket, mycket mer.

Inputdata

Först importerar man inputdata såsom team, behov, önskemål och schemaregler från arbetstidslagen, kollektivavtal och forskningens rekommendationer.

Matematisk modell

Optimeringsalgoritmen översätter inputdatan till en matematisk modell. Alla modellens regler är modulära och kan slås på/av, göras hård/mjuk och finjusteras.

Optimerat schema

En optimeringsmotor löser modellen på en handfull minuter. Resultatet översätts till ett färdigt schema, som också går att redigera direkt i webb-applikationen.

Vad säger vården om vår plattform?

Under årens lopp har vi fått möjlighet att intervjua vårdpersonal, chefer, administratörer, fackliga och andra yrkesroller som på olika sätt berörs av eller hanterar schemaläggningsfrågor. Deras användarfeedback på vår plattform har styrt vårt utvecklingsarbete.

Vill du också berätta om dina erfarenheter av scheman och schemaläggning från din yrkesvardag? Vill du också vara med som testare och ge feedback på vår plattform?

Hör gärna av dig till oss!

Konvoj kan revolutionera sättet att hantera schemaläggning inom vård och omsorg, i en tid där vi behöver det som mest.

Enhetschef
(kommunal vård och omsorg)

Jag har säkert tänkt 10 gånger bara de senaste dagarna att ”Tänk om jag hade Konvoj nu!”

Verksamhetschef
(kommunal vård och omsorg)

Det Konvoj gör är verkligen framtiden. Konvoj är så rätt ute!

Bemanningscontroller (kommunal vård och omsorg)

Vill ni vara med och pilottesta?

Vi förbereder för pilottester och söker fler vård- och omsorgsverksamheter som vill vara med. Som pilotpartner får man en unik chans att skräddarsy morgondagens schemaläggningsstöd efter er verksamhets specifika schemabehov. Hör av dig så berättar vi mer!